Wszystko jest łaską

DSC08880

Wszystko jest łaską – pokój na świecie, miłość w rodzinie, wiara, powołanie, modlitwa, praca, umocnienie w cierpieniu, szczęście, radość. Wszystko, co dobre, jest darem Boga. Bóg pragnie, żeby człowiek to wszystko otrzymał, żeby wyciągnął po to swoje serce.

Lecz łaska Boża nie spadnie na ziemię jak jabłko z jabłoni. Nie wystarczy usiąść i czekać, aż się pojawi. Trzeba działać i pragnąć przemiany serca. Trzeba po prostu zacząć chcieć. Chcieć się modlić, chcieć wierzyć, chcieć odnaleźć swoje powołanie, chcieć panować nad swoją kłótliwością, obrażaniem się, trzaskaniem drzwiami, czy innymi nałogami.

Bóg pragnie dać człowiekowi wszystko, co posiada, pragnie obsypać człowieka Swoimi łaskami. Bardzo często jednak ten człowiek ma własny pomysł na życie. I bardzo często w tej pogoni za lepszym jutrem zatraca samego siebie. Zapomina, że lepsze jutro też jest łaską.

Zamiast więc planować strategicznie własną przyszłość, warto oddać się Bogu  w całości i prosić Go, żeby przejął kontrolę nad naszym życiem.

To trudne, ale tylko na początku. Wystarczy zrobić pierwszy krok – pragnąć tego, czego Bóg od nas oczekuje.

„Pan Bóg nie odmawia nigdy pierwszej łaski, która daje odwagę do działania. A potem serce się umacnia i idzie od zwycięstwa do zwycięstwa” (św. Tereska, „Żółty zeszyt” pod datą 8 sierpnia).

Dziś jest 7 września – dzień postu i modlitwy o pokój w Syrii, na Bliskim Wschodzie i na całym świecie. Zróbmy ten wysiłek dla nas samych, dla naszych rodzin i całego świata. A Bóg z pewnością na tę modlitwę odpowie Swoją łaską, tak jak nam obiecał (J 14, 12-14):

„Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto we Mnie wierzy, będzie także dokonywał tych dzieł, których Ja dokonuję, owszem, i większe od tych uczyni, bo Ja idę do Ojca. A o cokolwiek prosić będziecie w imię moje, to uczynię, aby Ojciec był otoczony chwałą w Synu. O cokolwiek prosić mnie będziecie w imię moje, Ja to spełnię.”